Zgodovina

Podjetje Energetika Ravne je bilo ustanovljeno leta 1993 in se je prednostno ukvarjalo z oskrbo intenzivnih jeklarskih porabnikov z vsemi vrstami energije. Desetletne izkušnje, znanje in pripravljenost slediti razvojnim spremembam so bili temelji, na katerih se danes razvijajo nove ideje dolgoročne tržno konkurenčne energetske oskrbe odjemalcev v industriji in široki potrošnji.

V letu 2002 se je uspešno zaključil proces lastninskega preoblikovanja dveh energetskih podjetij iz sistema Slovenskih železarn z odkupom 80 odstotnega lastniškega deleža s strani novega lastnika Petrol, d.d. V začetku leta 2003 je bila izvedena pripojitev družbe Petrol-Energetika Štore, d.o.o., k družbi Petrol- Energetika Ravne, d.o.o., in nastalo je podjetje Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o..

Do konca leta 2007 se je lastniški delež družbe Petrol d.d., Ljubljana z dokapitalizacijo z denarnim in stvarnim vložkom povečal na 99,33 odstotka. Preostalih 0,67 odstotkov družbe je v lasti Železarja Štore d.p., delniške družbe pooblaščenke, d.d.

Aprila 2009 je bila izvedena pripojitev družbe Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o., ki je v okviru Petrola Energetike postala Poslovna enota Hrastnik.

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.