Sporočanje stanja števca


Enostavno sporočajte stanje števca
preko portala Moj Petrol, klicnega centra ali SMS sporočila.

Stanje plinomera nam lahko odjemalci zemeljskega plina na plinovodnem omrežju, kjer Petrol Energetika d.o.o. opravlja dejavnost Sistemskega operaterja distribucijskega sistema, sporočate od 26. do 29. dne v mesecu.

  1. Stanje lahko oddate preko portala Moj Petrol, kjer vam je na voljo tudi pregled porabe, stanje zlatih točk in drugih ugodnosti ter pregled računov. 
     
  2. Ponujamo vam tudi možnost sporočanja stanja števca preko SMS sporočil. Prijavite se lahko tudi na opomnik. Oglejte si navodila za prijavo.
     
  3. Stanje lahko oddate na brezplačni telefonski številki 080 11 23.

Ostali odjemalci pa nam lahko glede na določila vašega operaterja distribucijskega sistema stanje plinomera sporočite v naslednjih terminih:
 

Operater distribucijskega omrežja Sprejemanje števčnih stanj Petrol d.d., Ljubljana
Adriaplin d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Domplan d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Energetika Celje javno podjetje d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Energetika Ljubljana d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Enos d.d. 26. - 29. v mesecu
Istrabenz Plini d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Jeko-in d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Komunalno podjetje Vrhnika d.d. 26. - 29. v mesecu
Mestni plinovodi d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Petrol Energetika d.o.o. 26. - 29. v mesecu
Plinarna Maribor d.d. 26. - 29. v mesecu

Odčitki, ki ne bodo pravočasno oziroma ustrezno sporočeni pri obračunu za tekoči mesec, žal ne bodo upoštevani.

Ste pravna oseba? Želite oddati stanje števca za vaše podjetje?

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.