Priključitev

Kako do plinskega priključka?

V petih korakih:

1. korak: Izvedba hišnega priključka

Za fizično priključitev objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina morate podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev. V kolikor hišni plinski priključek še ni zgrajen, Vam Petrol Energetika, d.o.o., pripravi ponudbo

Želite aktivirati svoj plinski priključek? Oglejte si našo paketno ponudbo!

2. korak: Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o dobavi zemeljskega plina  in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja

Skupaj s soglasjem za priključitev vam bomo v podpis  poslali Pogodbo o ustanovitvi služnosti za napeljavo plinskega priključka, Pogodbo o dobavi zemeljskega plina (v primeru, da boste odjemalec  Petrola Energetika), Pogodbo o priključitvi in Pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

3. korak: Izvedba notranje plinske napeljave

Izvedbo notranje plinske napeljave, montažo plinskega kotla ter ureditev dovoda zgorevalnega zraka in odvoda dimnih plinov, Vam lahko izvede le strokovno usposobljen izvajalec. V kolikor potrebujete tehniško pomoč se lahko obrnete na našega strokovnjaka.

4. korak: Prvo spuščanje plina in zagon plinskih trošil

Prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo izvede podjetje Petrol Energetika, ko je izdano soglasje za priključitev, podpisane in vrnjene pogodbe in je pridobljeno soglasje dimnikarskega podjetja. Zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskega kotla sočasno opravi za to pooblaščeni serviser.

Kontaktna oseba: Toni Brezočnik, dipl.inž.str.
E-mail: toni.brezocnik@petrol.si
Telefon: 870 61 75

5. korak: Poraba goriva in plačilo

Petrol Energetika, d.o.o., popisuje plinomere enkrat mesečno in Vam izstavi račun  glede na porabljeno količino zemeljskega plina.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.