Cenik storitev

Cenik storitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Cenik velja od 1.1.2016 do 31.12.2017.

Vrsta ostale storitve 2016
leto t
A.  PODATKOVNE STORITVE Enota mere  
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema  [EUR/račun]            2,46  
Ponovni izpis računa in položnice  [EUR/izpis]            1,24  
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema  [EUR/izpis]            1,24  
Strošek drugega in naslednjih opominov  [EUR/opomin]            0,69  
B.  STORITVE NA SISTEMU - PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA     
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom    [EUR/storitev]         19,70  
Odklop, odklop in ponovna priključitev  [EUR/storitev]         39,40  
Neuspešen poskus odklopa   [EUR/storitev]         31,40  
Ponovna priključitev  [EUR/storitev]         41,90  
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa  [EUR]            6,00  
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW  [EUR/storitev]         34,00  
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW  [EUR/storitev]         68,00  
C.  OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR    
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m   [EUR/storitev]                -    
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah  [EUR/h]                -    
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda  [EUR/h]         33,50  
D.  V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke    
Opravila monterja  [EUR/h]         16,00  
Opravila delavca z visoko izobrazbo  [EUR/h]         33,50  
Opravila izven delovnega časa (pribitek)  [EUR/h]            4,00  
Kilometrina osebni avto  [EUR/km]            0,37  

Vse cene so brez DDV.

Cenik velja od 1.1.2018 dalje.

Vrsta ostale storitve 2018
leto t
A.  PODATKOVNE STORITVE Enota mere  
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema  [EUR/račun]            2,61  
Ponovni izpis računa in položnice  [EUR/izpis]            1,32  
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema  [EUR/izpis]  1,31 
Strošek drugega in naslednjih opominov  [EUR/opomin]             0,74  
B.  STORITVE NA SISTEMU - PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA     
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom    [EUR/storitev]         20,90  
Odklop, odklop in ponovna priključitev  [EUR/storitev]         41,80  
Neuspešen poskus odklopa   [EUR/storitev]         33,31  
Ponovna priključitev  [EUR/storitev]         44,45  
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa  [EUR]            6,37  
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW  [EUR/storitev]         36,07  
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW  [EUR/storitev]         72,14 
C.  OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR    
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m   [EUR/storitev]                -    
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah  [EUR/h]                -    
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda  [EUR/h]         35,54  
D.  V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke    
Opravila monterja  [EUR/h]         16,97  
Opravila delavca z visoko izobrazbo  [EUR/h]         35,54  
Opravila izven delovnega časa (pribitek)  [EUR/h]            4,24  
Kilometrina osebni avto  [EUR/km]            0,39  

Vse cene so brez DDV.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.