Vodstvo

Mojca Kert, direktorica

Mojca KertVodi družbo Petrol Energetika v petem štiriletnem mandatnem obdobju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka strojništva. V celotnem obdobju svoje poslovne kariere se ukvarja s področjem energetike.

Svojo službeno pot je začela v Železarni Ravne v Projektivno izvajalnem inženiringu s področjem dela na razvojnih projektih industrijske energetike. Pozneje se je zaposlila v podjetju Energetika Ravne in leta 1995 prevzela vodenje oddelka Razvoj in projektiva. Leta 1996 je kot svetovalka direktorja sodelovala pri preoblikovanju in razvoju podjetja in leta 1997 prevzela vodenje družbe.

Po uspešno zaključenem lastninskem preoblikovanju podjetja je v sodelovanju z večinskim lastnikom Petrol, d.d. in teamom zavzetih in inovativnih sodelavcev razvila in med prvimi v slovensko poslovno okolje implementirala poslovni model Multi Utility, ki zagotavlja odjemalcem celovito oskrbo z energijami in storitvami, podpira javno zasebno partnerstvo in učinkovito upravljanje z energijo tudi na strani porabe. Družba je danes pomemben ponudnik storitev energetskega pogodbeništva v celoviti oskrbi z energijo in storitvami energetsko intenzivnih industrijskih odjemalcev ter lokalnih skupnosti. 

Vodilo ravnanja družbe ostaja povezovanje upravljanja energetike v industrijskih in poslovnih conah z lokalnimi skupnostmi v smeri regijskega podjetja za oskrbo z energijo in storitvami.

Mojca Kert je:

  • Predsednica upravnega odbora GZS, območna zbornica Koroška,
  • Članica upravnega odbora GZS,
  • Članica upravnega odbora EZS,
  • Članica Združenja nadzornikov Slovenije,
  • Članica Združenja  Manager,
  • Članica IZS,
  • Članica slovenskega društva za daljinsko energetiko,
  • V letu 2010 prejemnica nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2009 v kategoriji velikih gospodarskih družb, povezane z razvojem podjetja Petrol Energetika, d.o.o. v zadnjem petletnem obdobju.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.