Vizija

Z izpolnjevanjem zagotavljanja zanesljivosti v oskrbi z energijo in storitvami ter izpolnjevanjem okoljskih in kakovostnih zahtev v proizvodnih in poslovnih procesih družbe bomo krepili ugled našega podjetja in povečali njegovo konkurenčno prednost v razmerah odprtega energetskega trga. Postali bomo vodilno podjetje za oskrbo odjemalcev z energijskimi storitvami po poslovnem modelu Multi Energy and Utility. Družba Petrol Energetika, d.o.o., bo kot del skupine Petrol vrhunska ponudnica celostnih energetskih in ekoloških storitev v javnem sektorju, industriji, na gospodarsko zaokroženih območjih in geografsko povezanih območjih ter v novo nastajajočih poslovnih conah. V Sloveniji bo družba prepoznana kot ena najsodobnejših, najbolj dinamičnih, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih energetskih družb, ki je prednostno usmerjena na odkrivanje in zadovoljevanje potreb ter želja odjemalcev. Delovanje družbe in zaposlenih bo v celoti temeljilo na sodobni organizacijski kulturi, ki jo uvajamo s sodelovanjem in podporo glavnih deležnikov podjetja, predvsem zaposlenih.

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.