Cenik

Prodajne cene toplote na dan 01.04.2018.

Prodajne cene veljajo do objave sprememb.

Dobavljena toplota   Cena brez DDV EUR brez DDV * Cena z DDV
MWh gospodinjski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
industrijski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
poslovni in ostali odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
  3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 42,96206 44,75251 54,59807
Obračunska moč  
MW prikl.moči/mesec gospodinjski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4.413,09002   5.383,96982
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
industrijski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4.413,09002   5.383,96982
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
poslovni in ostali odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4.413,09002   5.383,96982
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4.413,09002   5.383,96982
MW prikl.moči/leto gospodinjski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 52.957,08020   64.607,63784
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
industrijski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 52.957,08020   64.607,63784
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
poslovni in ostali odjem  
  1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 52.957,08020   64.607,63784
  2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
  3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 52.957,08020   64.607,63784
Obračunska moč  
kW prikl.moči/mesec gospodinjski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4,4131   5,38398
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4,4131   5,38398
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4,4131   5,38398
industrijski odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4,4131   5,38398
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4,4131   5,38398
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4,4131   5,38398
poslovni in ostali odjem  
1. podskupina (0 < POBR ≤ 0,050 MW) 4,4131   5,38398
2. podskupina (0,050 < POBR ≤ 0,300 MW) 4,4131   5,38398
3. podskupina (POBR > 0,300 MW) 4,4131   5,38398

* (vključno z dodatkom za zagotavljanje prihranka energije 0,80 €/MWh in prispevkom za OVE in SPTE 0,99045 €/MWh)

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.