Daljinsko ogrevanje

Želite prihraniti pri energiji?
Daljinsko ogrevanje omogočamo v
Hrastniku, Ravnah ter Šentilju.

Sporočite nam stanje števca.

Kaj je daljinsko ogrevanje

Dejavnost oskrbe z daljinsko toploto je izbirna lokalna gospodarska javna služba. Njen namen je zagotavljati toploto ali hlad za potrebe sistemov ogrevanja oziroma hlajenja v objektih odjemalcev.

Podjetja uporabljajo za proizvodnjo toplote oziroma hladu različne primarne vire energentov, in sicer: plin, lesno biomaso, odpadno tehnološko toploto in drugo. Za potrebe oskrbe z daljinsko toploto je bilo leta 2005 v RS proizvedenih 3.534 GWh toplote in 4.763 GWh električne energije. Skupna dolžina distribucijskih omrežij daljinske toplote je znašala 622,7 kilometra, dejavnost proizvodnje oz. distribucije daljinske toplote pa je izvajalo 49 podjetij.

Prednosti daljinskega ogrevanja

  • velika zanesljivost oskrbe,
  • varno obratovanje in enostavno vzdrževanje,
  • strokovno nadziranje in upravljanje,
  • optimalna uporaba vložene energije,
  • pri odjemalcih ni kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi,
  • prihranek prostora, ker ni potrebno več kotlovnic,
  • manjši investicijski stroški (toplotna postaja je občutno cenejša od kotlarne),
  • manjši stroški oskrbe (kotlarna večje moči mora imeti usposobljene strojnike kotlov),
  • prijaznejše do okolja, emisija dimnih plinov je nadzorovana,
  • najudobnejši način ogrevanja.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.