O podjetju

Družba Petrol Energetika, d.o.o. je kot del skupine Petrol ponudnik celovitih energetskih rešitev za industrijo, poslovne cone in geografsko povezane lokalne skupnosti. Razvijamo nove poslovne modele in vzpodbujamo preoblikovanje industrijskih odjemalcev v ponudnike novih storitev, ki ustvarjajo nove sinergije in omogočajo rast poslovanja. Uspešno poslovanje temelji na prepoznanih referencah, znanju in ugledu pri povezovanju različnih vlog: od dobavitelja, nosilca bilančne podskupine za električno energijo in zemeljski plin, operaterja povezanih distribucijskih sistemov, proizvajalca energije v decentraliziranih enotah ob upoštevanju lokalnih virov in vse do upravljavca energetske infrastrukture.

Vloge in cilji družbe Petrol Energetika, d.o.o. kot kompetenčnega centra za razvoj, širitev in implementacijo celovitih energetskih rešitev v industriji, poslovnih conah in geografsko povezanih lokalnih skupnostih so ohranjati in razvijati status:

1. Partnerja v razvoju krožnega gospodarstva in povezovanja med industrijo in lokalnimi skupnostmi v izvajanju gospodarskih javnih služb, kot operater distribucijskega sistema za zemeljski plin, toploto, vodo in električno energijo (zadnjo omejeno na zaprte distribucijske sisteme).

2. Energetskega integratorja pri razvoju ponudb trajnostnih in konkurenčnih energetskih rešitev, individualno prilagojenih potrebam odjemalcev: inovativna nabava, pametna omrežja, storitve upravljanja energetskih objektov in odjema na strani porabnikov.

3. Proizvajalca energije v decentraliziranih proizvodnih enotah ob upoštevanju prehoda v nizkoogljično družbo ter uporabe lokalnih virov energije, ki temelji na povečevanju deleža samooskrbe regije, poslovne cone ali industrije.

4. Povezovalca interesov v razvoju pametnih mest, tovarn in omrežij.

V letu 2016 smo prejeli več nagrad za uspešno implementacijo projekta krožnega gospodarstva. Projekt je po okoljski nagradi prejel še priznanje Taras, zlato priznanje GZS na regionalnem nivoju in bronasto priznanje GZS za inovacije na nacionalnem nivoju ter srebrno evropsko nagrado EUREM v kategoriji velikih podjetij. V sistem daljinskega ogrevanja mesta in poslovne cone Ravne je uspešno integrirala koristno izrabo odpadne tehnološke toplote iz jeklarskih procesov. Z izvedbo pilotnega projekta na Koroškem bomo dobro prakso nadaljevali z razvojem v smeri povečanja deležev samooskrbe regij ter prehoda v nizkoogljično družbo povsod tam, kjer so lokalne skupnosti in gospodarstva pripravljene v stičišče svojih interesov postaviti svoje odjemalce in razviti njihovim potrebam in lokalnim danostim konkurenčne poslovne modele.

Avtor: Tomo Jeseničnik
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.