Cenik storitev

Cenik storitev operaterja distribucijskega sistema toplote

Cenik velja od 1.1.2018 dalje.

Vrsta storitve

A.  PODATKOVNE STORITVE

Enota mere

 Vrednost

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

 [EUR/račun] 

          2,61  

Ponovni izpis računa in položnice

 [EUR/izpis] 

          1,32  

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

 [EUR/izpis] 

          1,31  

Strošek drugega in naslednjih opominov

 [EUR/opomin] 

          0,74  

B.  STORITVE NA SISTEMU - PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 

 

 

Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom

 [EUR/storitev] 

      20,90  

Odklop, odklop in ponovna priključitev

 [EUR/storitev] 

      41,80  

Neuspešen poskus odklopa 

 [EUR/storitev] 

      33,31  

Ponovna priključitev

 [EUR/storitev] 

      44,45  

Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa

 [EUR] 

       6,37  

Izpust vode iz internih toplotnih naprav

 [EUR/storitev] 

       48,00  

Polnjenje in odzračevanje internih toplotnih naprav

 [EUR/storitev] 

       64,00  

C.  V posameznih tarifnih postavkah sklopov A in B so upoštevane naslednje postavke

 

 

Opravila monterja

 [EUR/h] 

       16,97  

Opravila delavca z visoko izobrazbo

 [EUR/h] 

       35,54  

Opravila izven delovnega časa (pribitek)

 [EUR/h] 

         4,24  

Kilometrina osebni avto

 [EUR/km] 

          0,39  

Vse cene so brez DDV

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.