Multy Utility

Multi Energy and Utility zagotavlja celovito energetsko ponudbo z različnimi vrstami energije in storitev na gospodarsko zaokroženih območjih, v geografsko povezanih občinah in v novo nastajajočih poslovnih conah ter pri industrijskih odjemalcih, ki zajema:

  • proizvodnjo, dobavo in distribucijo različnih vrst energij,
  • dobavo in distribucijo pitne, sanitarne tople in tehnološke vode, čiščenje in odvajanje odplak,
  • projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
  • vzdrževalno dejavnost in novogradnje,
  • nadzor in upravljanje energetskih postrojev,
  • izvedbo TPF projektov na področju industrijske energetike,
  • uvajanje ekoloških in novih dopolnilnih programov (obvladovanje stroškov in povečanje konkurenčnosti);
  • optimiranje stroškov energije in storitev ter
  • povečevanje zadovoljstva in zaupanja odjemalcev.

     

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.