Konkurenčna prednost

 • sodobna organiziranost po uspešno uveljavljenem poslovnem modelu Multi Energy and Utility,
 • pridobljene licence za opravljanje energetskih dejavnosti,
 • celovita, dolgoročna in zanesljiva oskrba odjemalcev z različnimi vrstami energij in storitev:
  • proizvodnja, dobava in distribucija različnih vrst energije,
  • projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
  • vzdrževalna dejavnost in novogradnje s področja energetike,
  • servisiranje energetske opreme, 
  • nadzor in upravljanje proizvodnih energetskih postrojev in distribucijskih omrežij,
  • nadzor in upravljanje čistilnih naprav za tehnološko vodo v industriji. 
 • pridobljene koncesije za distribucijo zemeljskega plina in toplotne energije v lokalnih skupnostih Ravne, Prevalje, Dravograd, Mežica, Muta in Hrastnik,
 • sinergijski učinki v izvajanju gospodarskih javnih služb v lokalnih skupnostih,
 • vodenje delovanja bilančne podskupine za zemeljski plin, 
 • status kvalificiranega proizvajalca električne energije,
 • količinsko in kakovostno ustrezen obseg vseh vrst okoljsko sprejemljivih energetskih virov, tehnologij in storitev,
 • razpolaganje z lastnim in ustrezno kvalificiranim ter izkušenim kadrom, ki obvlada vodenje in upravljanje energetskih sistemov,
 • strateška lokacija in navezava na že zgrajeno infrastrukturo,
 • poznavanje potreb velikih industrijskih odjemalcev in odzivnost na zahteve odjemalcev in
 • poslovanje v skladu s sistemom vodenja kakovosti po ISO 9001:2000, sistemom ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004, sistemom ravnanja z živili (pitna voda) po HACCP, sistemom varstva in zdravja pri delu po OHSAS in sistemom za upravljanje varovanja informacij po BS 7799-2:2002.

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.