Cena zemeljskega plina Celoten cenik
  • plin 0,03342
  • taksa CO2 0,00384
  • trošarina 0,00209
  • prispevek OVE in SPTE 0,00121

Zadnja sprememba: 1. 1. 2017.
Cene so v €/kWh za gospodinjski odjem z vštetim DDV.

 

Cena električne energije Cenik
  • VT 0,08018
  • MT 0,04393
  • ET 0,07293

Zadnja sprememba: 01.07.2013.
Cene so v €/kWh za gospodinjski odjem z vštetim DDV.

 

Cenik toplote Ravne Celoten cenik
  • Dobavljena topl. 54,59807 (MWh)
  • Obračunska moč 5.383,96982 (MW pr.moči/mesec)
  • Obračunska moč 0 (m2/mesec)

Zadnja sprememba: 01.04.2018.
Cene so v za gospodinjski odjem z vštetim DDV.