Učinkovita raba energije

Družba Petrol Energetika, d.o.o., se zaveda, da ima izpolnitev zahtev EU glede zmanjševanja porabe energije velik pomen, zato se prednostno zavzema za zanesljivo učinkovito in okolju sprejemljivo energetsko oskrbo porabnikov in uvajanje energetsko učinkovitih ter za okolje in prostor sprejemljivih energetskih virov in tehnologij.

Aktivnosti v zvezi z učinkovito rabo energije segajo tudi na področje priprave informativnega in promocijskega gradiva za odjemalce, ki lahko prispevajo k zmanjšanju porabe energije. Le malo porabnikov ve, da povprečno gospodinjstvo porabi letno 72% energije za ogrevanje bivalnih prostorov, 14% za pripravo sanitarne tople vode, 7% za kuhanje in 7% za druge gospodinjske aparate in razsvetljavo. V nadaljevanju je navedeno nekaj nasvetov za učinkovito ravnanje z energijo.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.