Prezračevanje

  • Prostore je potrebno prezračevati kontrolirano, ker te izgube predstavljajo največji delež celotnih toplotnih izgub.
  • Smisel prezračevanja je v učinkoviti zamenjavi izrabljenega zraka s svežim.
  • Kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo okna zaprta. Stalno priprta okna so neustrezna rešitev tako glede prezračevanja kot glede toplotnih izgub.
  • Pravilno prezračujemo tako, da za nekaj minut na stežaj odpremo okna in hkrati zapremo ventile na ogrevalnih telesih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na ogrevalnih telesih. Tako dosežemo, da se zrak v prostoru zamenja, stene, tla in strop pa se še ne ohladijo.
  • Vhodi v stavbo naj bodo, če je le izvedljivo, opremljeni z vetrolovi.
  • Preverite tesnenje oken in vrat in po potrebi zamenjajte ali vgradite tesnila.
  • Preverite zapiralne mehanizme oken in vrat in jih po potrebi popravite ali zamenjajte.
  • Preverite režim in način delovanja električnih ventilatorjev, saj z izrabljenim zrakom odvajajo iz prostorov tudi toploto.
     
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.