PB Begunje

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Tako kot projekt v Splošni bolnišnici Brežice je tudi projekt v Begunjah rezultat vlaganj podjetja Petrol v rekonstrukcijo kotlovnice na osnovi pogodbe o zagotavljanju oskrbe z energijo in dobavo energenta. Bolnišnico oskrbujemo s toploto, sanitarno toplo vodo in paro. Projekt rekonstrukcije kotlovnice v bolnišnici je bil uspešno izveden, saj oskrba z energijo poteka skladno s pogodbenimi določili ob zagotavljanju načrtovanih prihrankov. Letni prihranek energije glede na predhodno tehnologijo je preko 20%.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.