Martex

Izvedbo projekta so omogočili trije pogodbeni partnerji Petrol, Elektro Primorska in Martex. Na podlagi pogodbe o zagotavljanju učinkovite rabe energije je bilo izvedeno kogeneracijsko postrojenje za soproizvodnjo toplote in električne energije v podjetju Martex v Volčji Dragi. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija tehnološkega dela proizvodnje keramičnih ploščic ter postavitev silosov za shranjevanje granulata, kar je bilo nujno za doseganje večje učinkovitosti pri izrabi toplotne energije in posledično pri zmanjšanju stroškov proizvodnje.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.