Upravljanje projektov

Družba Petrol Energetika d.o.o. je predana odgovornemu
družbenemu ravnanju, skrb za okoljska in družbena
vprašanja pa krepi našo prepoznavnost.

TPF projekti

Čistilne naprave

TPF projekti, Čistilne naprave

Med pomembne dejavnosti družbe Petrol Energetika sodijo projekti s področja pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo in prihrankov energije. Trenutno imamo v upravljanju osem TPF projektov:

» Kotlovnica MS
» Kotlovnica Pobrežje
» Martex
» PB Begunje
» SB Brežice
» Tehnološki park LJ
» Unior Zreče
» Hutter blok MB

Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, ki je življenskega pomena:

» Čistilna naprava Mežica
» Čistilna naprava ZGO Ravne

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.