Vzdrževanje naprav

Vzdrževanje napravEnergetski sistemi so velikega pomena za okolje, kjer se nahajajo. Za zagotavljanje zanesljivega in učinkovitega delovanje energetskih sistemov pa je potrebno, da so dobro vzdrževani in servisirani. Petrol Energetika ima dolgoletne izkušnje na področju vzdrževanja energetskih naprav in izvajanja investicij na področju energetike.

Dejavnost vzdrževanja in izvajanja novogradenj na področju energetike je v Petrol Energetiki organizirana kot samostojna enota: Služba Vzdrževanje energetskih naprav.

Za izvajanje dejavnosti imamo pridobljene naslednje certifikate:

  • certifikat kakovosti varjenja SIST EN 729 – 2,
  • atesti varilcev po SIST EN 287 – 1,
  • atesti varilcev za varjenje PEHD cevi,                                                                        
  • obvladovanje postopkov varjenja cevovodov dimenzij DN 15 – DN 400.

Montaža – izgradnja - servisiranje energetskih naprav in omrežij obsega:

  • izgradnjo plinovodnih (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin) omrežij,
  • izgradnjo distribucijskih sistemov daljinske toplote,
  • izvedbo hišnih priključkov za zemeljski plin in daljinsko toploto,
  • montažo energetske opreme industrijskih plinskih ogrevnih in žarilnih peči,
  • izgradnjo energetskih vodov (voda, tehnični plini, komprimiran zrak, tekoča goriva),
  • montažo in vzdrževanje ogrevne tehnike, toplotnih postaj, kurilnic in kotlovnic do moči 10MW.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.