Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje

  • projektiranje proizvodnih procesov, strojnih in električnih instalacij ter naprav,
  • konstruiranje strojev in naprav,
  • tehnični nadzor nad izvajanjem na področju električnih in strojnih instalacij ter naprav vključno z energetskimi napravami,
  • projektiranje in izdelava programske opreme nadzornih sistemov,
  • izdelava predinvesticijskih in investicijskih študij,
  • celovito načrtovanje energetike in vodenje na strani porabnika (DSM),
  • vodenje projektov po modelu TPF projektov (Third Party Financing).

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.