Dejavnost

Petrol Energetika, d.o.o., je družba, ki na področju zaokroženih gospodarskih območij Ravne in Štore zagotavlja strateško in celovito oskrbo z energijo in energetskimi mediji velikim industrijskim odjemalcem s področja jeklarske industrije (z električno energijo, zemeljskim plinom in toplotno energijo za daljinsko ogrevanje, paro, tehničnimi plini, vodo ter stisnjenim zrakom). S pridobitvijo sedmih koncesij za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskih omrežij zemeljskega plina in toplote v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Muta in Hrastnik družba skrbi tudi za celotno oskrbo občin s toplotno energijo in zemeljskim plinom. Proizvodnjo toplotne energije zagotavlja v kombiniranem ciklusu, imenovanem kogeneracija, ob hkratni proizvodnji električne energije.

Temeljna dejavnost družbe Petrol Energetika, d.o.o., je celovita oskrba odjemalcev z različnimi vrstami energije in goriv, pare, tehničnih plinov, vode ter stisnjenega zraka, vključno s projektiranjem in svetovanjem za stalno izboljševanje energetske učinkovitosti ter vzdrževanje in izvedba novogradenj na področju energetsko oskrbovalnih sistemov in naprav.

Podjetje Petrol Energetika, d.o.o., izvaja navedene dejavnosti v vlogi trgovca, zastopnika in posrednika pri nakupu in prodaji energentov ter v vlogi sistemskega operaterja distribucijskih omrežij ter posrednika po 73. členu Energetskega zakona pri oskrbi celotnega gospodarsko zaokroženega območja železarn Ravne in Štore ter oskrbi odjemalcev z zemeljskim plinom in toploto v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Muta in Hrastnik.

Avtor: Tomo Jeseničnik

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.